Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, từ ngày 1.5.2021, Thiết Kế Mạch Điện (TKMD) sẽ đổi tên thành VPEA (Vĩnh Phúc Electronics & Automation) chuyên cung cấp sản phẩm và thực hiện các dịch vụ về mạch điện tử. Trang bán hàng của TKMD là trang Linh Kiện Đồ Án