VPEA là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm về mạch điện tử, với sản phẩm chất lượng và giá cả phù hợp, chúng tôi vừa cung cấp các sản phẩm tự thiết kế cho khách hàng trong lĩnh vực dân dụng và công nghiệp, vừa là đối tác uy tín sản xuất mạch điện cho các công ty khởi nghiệp.

Các sản phẩm của chúng tôi với chất lượng tốt, được thiết kế với những tính năng phù hợp nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho người dùng, tham khảo thêm: sản phẩm VPEA

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm về mạch điện tử, VPEA còn thực hiện các dịch vụ về mạch điện tử như thiết kế mạch mẫu, hàn mạch điện tử, ráp vỏ/hộp cho sản phẩm. Chúng tôi có thể tạo nên các sản phẩm mạch điện tử từ ý tưởng hoặc yêu cầu của khách hàng:

Ý tưởng/yêu cầu -> Thiết kế mẫu -> [Chờ khách phản hồi] -> Chỉnh sửa mẫu thành mạch chính thức -> Sản xuất số lượng lớn (hàn mạch và lắp ráp vỏ/hộp)

  • Nếu bạn có ý tưởng hoặc đã ra sẵn các yêu cầu, hãy liên hệ với VPEA để cùng thảo luận các giải pháp và triển khai thực hiện mẫu thử, tham khảo thêm: thiết kế mạch mẫu
  • Nếu bạn đã có sản phẩm đang hoạt động và có nhu cầu hàn mạch, tham khảo thêm: hàn mạch điện tử
  • Cung cấp vỏ/hộp nhựa và lắp ráp vỏ hộp cho mạch điện